Multi-charts beheren

De template grafiek

Om de configuratie van uw templates te vergemakkelijken, kunt u een grafiek aanwijzen als uw "Template grafiek". Deze kan als model worden gebruikt voor alle charts die u vervolgens opent via de lijsten of zoekfuncties.

De nieuwe charts hebben dezelfde eigenschappen als de hoofdgrafiek waaronder:

  • Chart grootte
  • Tijdschaal
  • Getoonde indicatoren/trading systemen
  • Koersstijl (Candles, bar charts, renko, etc)
  • Algemene eigenschappen (achtergrond kleur, verticale schaal dichtheid, etc.)

De template grafiek kan worden herkend aan het ProRealTime icoon linksonder in de grafiek.

Om de huidige template grafiek te wijzigen klik u op het ProRealTime icoon in de nieuwe gewenste template grafiek en kiest u "Gebruik als template grafiek"

Elke grafiek kan onafhankelijk (ontkoppeld) of gekoppeld aan andere grafieken worden gebruikt.

Ontkoppelde grafieken kunnen elk gewenst fonds tonen.

Gekoppelde grafieken tonen allemaal hetzelfde fonds: als u klikt op een fonds in een lijst, worden alle gekoppelde grafieken geupdate met dit fonds.

Een ontkoppelde grafiek herkent u aan het onderbroken ketting icoon: ProRealTime

Een gekoppelde grafiek herkent u aan het gekoppelde ketting icoon: ProRealTime

Om een grafiek te koppelen/ontkoppelen, klik op het icoon en kies "Koppelen"

U kunt ook orderboeken en tick by tick lijsten op dezelfde manier koppelen/ontkoppelen.

Opmerking: Alle grafieken die u opent vanuit een lijst door te klikken op ProRealTime zijn standaard ontkoppeld. De koppel/ontkoppel functie heeft betrekking op het getoonde fonds in het venster, maar niet de venstereigenschappen. Twee gekoppelde grafieken kunnen hierdoor verschillende tijdframes, indicatoren, etc. hebben.

Zodra u klikt op een fondsnaam in een lijst worden alle gekoppelde grafieken (niet-onderbroken kettingen, zie geel gemarkeerd icon in bovenstaande afbeelding) geupdate met dit fonds.

Ontkoppelde grafieken (onderbroken ketting iconen, hierboven in blauw gemarkeerd) blijven ongewijzigd.

Multi-charts in de Premium versie

Grafiek groepen maken

In de Premium versie heeft u niet alleen de mogelijkheid om grafieken te koppelen/ontkoppelen maar ook om meerdere grafieken te groeperen. Hierdoor kunt u meerdere fondsen analyseren, elk in een aparte groep grafieken.

Meerdere groepen zijn vooral handig als u meerdere schermen gebruikt. (bijv: 1 groep grafieken per scherm)

Tot 6 aparte groepen kunnen worden gekoppeld, elk voorzien van een eigen kleur.

Met 1 klik op het koppel-icoon heeft u de keuze aan welke kleurgroep de grafiek gekoppeld kan worden.

Koppel een lijst aan iedere grafiekgroep

In de Premium versie heeft u meerdere lijsten tot uw beschikking en iedere lijst of zoekfunctie kan worden gekoppeld aan een grafiekgroep.

Klik op het koppel-icoon rechtsboven in uw lijst om te kiezen aan welke grafiekgroep deze lijst gekoppeld moet worden. Zodra u uw lijst heeft gekoppeld, zal 1 klik op een fonds in deze lijst, alle grafieken in de grafiekgroep updaten met dit fonds. Alle andere groepen en onafhankelijke grafieken blijven onveranderd.

In het bovenstaande voorbeeld zijn de lijst genaamd "France" en de zoektool gekoppeld aan de blauwe groep. Een fondskeuze uit deze lijst of een nieuwe zoekopdracht update alle grafieken in de blauwe grafiekgroep met dit fonds.

De lijst genaamd "Forex" is gekoppeld aan de rode groep. Een fondskeuze uit deze lijst update alle grafieken in de rode grafiekgroep.