sommaire

Orders plaatsen

Gerelateerde help video's
Trading en order plaatsing

Hoe plaatst u orders en toont u posities in ProRealTime. Orders kunnen eenvoudig direct via de grafiek, het orderboek, alerts en ordertickets worden geplaatst. Zowel live als papertrading is beschikbaar.

Trading via het orderboek

Eenvoudige en conditionele orders plaatsen via het orderboek. Orders kunnen ook via het orderboek verplaatst en verwijderd worden.

Met de trading interface in ProRealTime kunt u orders plaatsen vanuit verschillende vensters.

Orders plaatsen vanuit grafieken

De snelste manier om orders te plaatsen is direct vanuit de grafieken via twee beschikbare interfaces:

  • een snelle interface; bovenin de grafiek waarin de meest voorkomende ordertypes beschikbaar zijn met optioneel te koppelen targets en stops.
Snelle order interface
Lees meer over de snelle interface
  • een geavanceerde interface; waarmee eigen order templates gemaakt kunnen worden met meer ordertypes en meer flexibiliteit. Er is bovenin de grafiek 1 ordertype tegelijk beschikbaar, welke u kunt wisselen met het uitklapmenu.
Geavanceerde interface
Lees meer over de geavanceerde interface

In beide gevallen, klik op het order icoon, klik daarna op de grafiek om de orders te plaatsen. Orders en posities worden direct in de grafiek getoond.

Plaats orders vanuit het orderboek

U kunt direct vanuit het orderboek venster orders plaatsen. Alle geplaatste orders worden getoond in het orderboek, in de grafieken en in de orderlijst. De orderplaatsing in het orderboek kan licht afwijken afhankelijk van de gekozen manier van orderboekweergave.

Vertical format

De koersen worden getoond in het midden van het venster, de biedkoersen en -aantallen worden getoond in de "Koop" kolom, de laatkoersen en -aantallen in de "Verkoop" kolom.

Om uw order te plaatsen bepaalt u eerst linksonder in het venster het aantal van de order, daarna klikt u in de "koop" of "verkoop" kolom op de koers van uw keuze.

Het is ook mogelijk via de orderboek eigenschappen om een modus te activeren waarmee u limietorders in alle 4 bovengenoemde gebieden kunt plaatsen. De eigenschappen kunt u openen met dit icoon: .

U kunt ook stop en target orders koppelen aan uw order door de corresponderende vakjes onderin het venster te activeren.

Horizontale weergave

In de horizontale weergave worden de biedkoersen links en de laatkoersen rechts getoond. In deze modus dient u linksonder in het venster het gewenste ordertype te selecteren (Limiet of Stop). Daarna klikt u op de koers waarop u uw limiet- of stoporder wilt plaatsen.

Beste Bied / Laat weergave

In de Bied/Laat weergave worden koop en verkoop bestens MKT buttons getoond met bied- en laatkoersen. U kunt "Bestens" orders plaatsen door te klikken op de rode en groene knoppen.

Deze weergave is interessant voor forex en aandelen handel waarbij alleen bied/laat koersen beschikbaar zijn zonder marktdiepte in het orderboek.

Opmerking: De meeste instellingen kunnen worden geconfigureerd via het icoon. De grootte en stijl van de bied/laat informatie in de "Bestens MKT" knoppen kan worden aangepast via "Setup" en "Font Keuze".

Lees meer over het orderboek

Orders koppelen aan Alerts

Klik op in het ProRealTime Hoofdmenu om de Alert modus te activeren. Beweeg in de grafiek de muis nabij een specifiek object en klik: het Alert instellingen venster wordt geopend.

Definieer eerst de condities die uw Alert bepalen via de voorgestelde uitklapmenus. Klik daarna op de box "Order koppelen aan alert":

  • Kies Koop of Verkoop indien aan de condities wordt voldaan
  • Kies de hoeveelheid van de order

Elke order die gekoppeld is aan een Alert is een "Bestens" order, die alleen wordt geplaatst indien aan de condities van de Alert is voldaan en de Alert is getriggerd. Deze functionaliteit kan worden gebruikt om orders te plaatsen gebaseerd op indicatoren en op basis van meerdere condities.

Orders gekoppeld aan Alerts worden verwijderd als ze niet zijn uitgevoerd als u het platform afsluit.

Lees meer over Alerts

Orders plaatsen vanuit lijsten en ordertickets

Het koop icoon en verkoop icoon worden getoond in de meeste ProRealTime vensters, zoals:

  • Koersgrafieken
  • ProScreener
  • ProRealTrend Detectie
  • Top Movers

Klik op een van deze iconen om het orderticket te openen:

Plaats uw order door "Koop" of "Verkoop" te kiezen, de hoeveelheid, geldigheid en het ordertype te bepalen en de koers van de order in te voeren. Bevestig met "OK"

U kunt ook een order plaatsen bestaande uit 2 of 3 legs. Klik op "Tactische order" voor een nieuw venster dat u 3 mogelijkheden biedt (zie hieronder)

Kies een tactisch ordertype en klik OK. Het "Nieuwe order" venster bevat dan 2 or 3 extra tabs (hangt af van de keuze voor het soort tactische order): Stel elke leg apart in en bevestig met "OK".

Het "Nieuwe order" venster biedt dezelfde opties voor "order templates", in de "Geavanceerde interface" met de volgende verschillen:

  • Order instellingen geplaatst met het orderticket worden niet opgeslagen voor later gebruik
  • Orders worden geplaatst door het intypen van het koersniveau (in plaats van te klikken in de grafiek)
Lees meer over de beschikbare order types

Orders wijzigen

U kunt in de grafiek orderniveaus wijzigen met een klik op het pijltjes icoon (zie hieronder), beweeg uw muis en klik op het nieuwe koersniveau.

In de orderlabels kunt u ook klikken op de koers of het aantal van de order. In de popup boxes typt u of klikt u op een nieuwe koers/aantal.

Posities sluiten en orders annuleren

De meest eenvoudige manier om een positie te sluiten of een individuele order te annuleren is om te klikken op het rode kruis icoon bij de positie of de order(s). Deze rode kruisen zijn beschikbaar op meerdere plaatsen zoals grafieken, portefeuilles en de orderlijst.

Let op: indien u een order annuleert die is gekoppeld aan een andere order met (OCO) of (OTO), de gekoppelde order ook wordt geannuleerd. U kunt altijd de status van uw orders zien in het orderlijst venster.

Annuleer alle orders op een specifiek fonds: U kunt alle lopende orders in een fonds tegelijkertijd annuleren via het rode kruis naast "Lopende orders" bovenin de grafiek.

Annuleer alle orders op alle fondsen: de orderlijst bevat een rood kruis bovenin het venster waarmee u snel alle lopende orders op alle fondsen tegelijkertijd kunt annuleren.

Lees meer over de Portefeuille en de Orderlijst

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.