sommaire

Code voorbeelden

Deze sectie "Code Programmeren" is voor gebruikers die zelf een markt scan willen programmeren. Een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare commando's treft u aan in de "ProScreener Programmeer Guide".

Zelfs als u nog nooit een code heeft geschreven raden wij u aan om het "Programmeren" venster te gebruiken om uw markt scans die gemaakt zijn met de wizard te verbeteren. We tonen u een aantal voorbeelden van aanpassingen die u kunt doen zonder dat u zelf een programmeur expert hoeft te zijn.

U kunt ook eens een kijkje op de trading systemen sectie van ProRealTime.com, waar u diverse gepubliceerde codes geschreven door onze programmeurs of andere leden van onze community kunt downloaden.

Pas uw markt scan aan op condities op de vorige bars

Nuttige informatie voordat u start:

Door het toevoegen van vierkante haken aan een term, heeft u toegang tot de informatie van de vorige bar. De huidige bar is [0], de vorige bar is [1] etc. Zie de volgende afbeelding:

We gaan een markt scan maken die zoekt naar fondsen waarvan de Moving Average een positieve trend heeft, ofwel stijgend is. Met de ProScreener wizard kunnen we de huidige bar vergelijken met de vorige bar. De code is als volgt:

Code
indicator1 = Average[20](close)
indicator2 = Average[20](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])

SCREENER[c1] (Variation AS "% Prev bar")

We kunnen onze code aanpassen en strengere condities instellen: we willen de stijgende beweging controleren voor minstens 2 bars (of perioden)

We dupliceren de c1 coderegel om een 2e conditie te maken, genaamd c2. Daarna voeren we respectievelijk [1] na indicator1 en [2] na indicator2 in en zetten de c2 conditie tussen de SCREENER haakjes. Zie onderstaande code:

Code
indicator1 = Average[20](close)
indicator2 = Average[20](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
c2 = (indicator1[1] > indicator2[2])

SCREENER[c1 AND c2] (Variation AS "% Barre prec")

Groeperen van uw condities in 1 ProScreener

In deze sectie ziet u hoe u zoekcondities kunt stapelen met extra flexibiliteit. Bijvoorbeeld, u wilt detecteren:

  • fondsen met een RSI > 70 en met een stijgende koerstrend
  • en fondsen met een RSI < 30 en in een dalende koerstrend.

Wanneer u meerdere condities gebruikt in de Wizard moet u kiezen tussen "Match op alle condities" of "Match op een van de condities", maar u kunt bijvoorbeeld geen screener maken die zoekt op of 2 gelijktijdige bullish condities of 2 gelijktijdige bearish condities. Dit kan echter wel gedaan worden met een kleine aanpassing in de code.

Eerst maken we een ProScreener gebaseerd op de bovenstaande condities en zetten we een sortering criteria op de RSI indicator. De code is als volgt:

Code
indicator1 = RSI[14](close)
c1 = (indicator1 > 70.0)
c2 = (close > open)
indicator2 = RSI[14](close)
c3 = (indicator2 < 30.0)
c4 = (close < open)

criteria = RSI[14](close)

SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "RSI")

In de code zijn c1 en c2 bullish condities, c3 en c4 zijn bearish condities. We kunnen ze gewoon groeperen in de SCREENER regel om een marktscan te krijgen die zoekt voor aandelen die voldoen aan de 2 bullish of 2 bearish condities in hetzelfde programma. Zie onderstaande code:

Code
indicator1 = RSI[14](close)
c1 = (indicator1 > 70.0)
c2 = (close > open)
indicator2 = RSI[14](close)
c3 = (indicator2 < 30.0)
c4 = (close < open)

criteria = RSI[14](close)

SCREENER[(c1 AND c2 ) OR (c3 AND c4)] (criteria AS "RSI")

Het ProScreener venster toont de resultaten door gebruik te maken van de RSI als sortering criterium. Door te kijken naar de RSI waarde kunt u eenvoudig zien om het fonds voldoet aan de bullish of bearish condities.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.