sommaire

Portefeuilles & orderoverzicht

Gerelateerde help video's
Portefeuille en orderlijst

De portefeuille en het orderoverzicht kan worden geopend via "Trading" in het HoofdMenu en gebruikt worden om posities te volgen of te sluiten.

Trading informatie op de grafiek

Belangrijke informatie betreffende uw trading activiteit wordt direct bovenaan in uw grafieken getoond (zoals portefeuille waarde, dagwinst, etc). Voor meer informatie hoe u dit kunt instellen zie de trading instellingen sectie.

Merk op dat u met de rode kruis iconen naast "Lopende orders" en "Posities" snel de lopende orders en handmatig geopende posities op dit fonds kunt sluiten.

Portfolios

Het portefeuille venster geeft u een uitgebreid overzicht van uw trading activiteit. Vanuit dit ene venster kunt u al uw open posities beheren. Open het portefeuille venster via "Portefeuilles" vanuit het "Trading" menu.

Het Portefeuille venster bestaat uit:

 • Boven : hierin wordt uw rekeningnummer of portefeuille naam getoond.
 • Midden : een overzicht van de performance van uw portefeuille
 • Onder : toont alle open posities en fondsen waarop u orders heeft uitgevoerd gedurende de handelsdag.

U kunt de kolommen in het middengedeelte aanpassen. U heeft de volgende keuzes:

 • Latente winst : winst of verlies van huidig openstaande posities
 • Dagwinst : opgebouwde winst of verlies vanaf het begin van de handelsdag
 • +/- fondstypes : latente winst voor verschillende fondstypes (bijv: +/- Forex)

U kunt ook de kolommen in het onderste gedeelte van de portefeuille aanpassen.

De volgende kolommen zijn beschikbaar:

 • Qty: Aantal van de open positie
 • %Rendement: Latente winst in % van de positie
 • Aank. koers: gemiddelde aankoopkoers per aandeel of contract (nuttig bij middelen)
 • Aank. waarde: aanschafwaarde van de positie (Aantal * Aankoopkoers per eenheid)
 • Vandaag gekocht: aantal aandelen of contracten vandaag gekocht
 • Vandaag verkocht: aantal aandelen of contracten vandaag verkocht
 • Lopend koop: aantal aandelen of contracten die wachten om gekocht te worden
 • Lopend verkoop: aantal aandelen of contracten die wachten om verkocht te worden

De bovengenoemde winst, verlies en waarde getallen zijn exclusief transactiekosten

Orderoverzicht

Vanuit het "Trading" menu in het ProRealTime HoofdMenu heeft u toegang tot het "Orderoverzicht" waarin u vanuit 1 enkel venster al uw orders op alle fondsen kunt volgen en beheren.

Het venster is verdeeld in meerdere tabs die de verschillende orders tonen conform de tabtitels (zie hierboven).

Het venster bevat de volgende ordermanagement tools:

 • Klik op het rode kruis icoon bovenin het venster om alle lopende orders te annuleren of klik op het rode kruis op een specifieke regel om die lopende order te annuleren (dit icoon is grijs voor orders die al geannuleerd of uitgevoerd zijn)
 • Klik op dit icoon om de koers of aantal van een lopende order aan te passen
 • Klik op dit icoon om de orderstatus historie te tonen
 • of : toont of de order server-based (open oog) of platform-based (gesloten oog) is. Platform-based orders worden geannuleerd als ze niet zijn uitgevoerd als u het platform afsluit (een waarschuwing wordt in dit geval getoond)

De volgende kolommen zijn beschikbaar:

 • Opdracht: Koop of verkoop
 • Qty: Order grootte
 • Qty Done: Aantal uitgevoerd
 • Koers: Uitvoeringskoers of gemiddelde uitvoeringskoers als de order uitgevoerd is op meerdere koersniveaus.
 • Status: Order status
 • Type: Order type
 • Winst : toont de winst of verlies van de order indien van toepassing.
 • Pos. Wijz : toont het aantal van de positie voor en na de order. Bijvoorbeeld, als u een nieuwe positie opent met 100 aandelen zal "Pos. Wijz" tonen "0=>100".
 • Limiet: Limietkoers van de order (indien van toepassing)
 • Stop: Stopkoers van de order (indien van toepassing)
 • Trail.stop: Afstand van de trailing stop (in tick size)
 • %Trail.stop: Percentage van de trailing stop in % indien van toepassing (bijv: 2%)
 • %Gap: %Gat tussen orderkoers en huidige koers
 • Order ID: ID nummer van de order
 • Portefeuille: Naam van de portefeuille

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.