sommaire

Order types

Deze sectie toont de beschikbare ordertypes in ProRealTime

Standaard orders

  • Bestensorder

Een "Bestens" order is een order om te kopen of verkopen tegen de huidige koers (dus zonder koerslimiet). Een bestensorder wordt uitgevoerd zolang er voldoende vraag/aanbod is om te kopen of verkopen.

Een "Bestens" order kan in gedeeltes worden uitgevoerd, afhankelijk van de marktomstandigheden.

  • Limietorder

Een limietorder geeft de maximale koers aan waarop u wilt kopen of de minimale koers aan waarop u wilt verkopen.

Limietorders die worden geplaatst met een klik in de grafiek zijn kooporders als deze onder de huidige koers worden geplaatst en verkooporders als deze boven de huidige koers worden geplaatst. Als u een koop limiet boven de koers of een verkoop limiet onder de koers wilt plaatsen dan kan dat via het orderboek of order tickets.

Voorbeeld: Voor een limietorder met een koers van 16€, kan de order worden uitgevoerd op de best beschikbare koers op of onder het 16€ koersniveau, zie het groen gearceerde gebied.

  • Stop order

Stoporders kunnen worden uitgevoerd als de markt het koersniveau van de stoporder bereikt of doorbreekt. Als de marktkoers beweegt op of onder de stopkoers zal de order worden getriggerd als een "Bestens" order: het wordt uitgevoerd tegen de best beschikbare koers, maar niet perse de stopkoers.

Voorbeeld: voor een stoporder geplaatst op 16€, wordt de order alleen getriggerd als de koers de stopkoers bereikt of doorbreekt, maar kan uitgevoerd worden op een koers onder of boven de stopkoers, zoals hieronder in rood getoond.

  • Bestens indien geraakt

Bestens indien geraakt orders voeren een bestens koop of verkoop uit als het koersniveau is geraakt. De uitvoeringskoers kan dus afwijken van het gekozen koersniveau van de order.

"Bestens indien geraakt" orders zijn verkooporders als ze boven de huidige koers worden geplaatst en kooporders als ze onder de huidige koers worden geplaatst.

"Bestens indien geraakt" orders zijn alleen beschikbaar in de "Geavanceerde order interface".

  • Trailing Stop (vast of percentage)

Trailing stops worden geplaatst op een specifieke afstand (vast of percentage) vanaf de marktkoers (of vanaf de instapkoers van uw positie)

In het geval van een onder de koers geplaatste verkoop stoporder, zal de trailing stop opwaarts bewegen indien de marktkoers stijgt zodat de ingestelde afstand gelijk blijft. Als de marktkoers daalt blijft de stop op hetzelfde niveau liggen. De order wordt "Bestens" uitgevoerd als de trailing stop wordt getriggerd.

Multiple-leg orders

De trading module biedt de mogelijkheid orders te koppelen. In deze sectie beschrijven we enkele klassieke voorbeelden van gekoppelde orders. In het platform worden deze orders "Multiple-Leg orders" genoemd. U kunt ze op de klassieke manier gebruiken, maar ook voor pyramiding en andere strategieën. In de geavanceerde interface kunt u uw eigen multiple-leg orders aanmaken.

  • One cancels the other (OCO)

Een OCO bestaat uit 2 aparte orders die aan elkaar zijn gekoppeld met een OR conditie. Als 1 order compleet is uitgevoerd zal de andere order worden geannuleerd.

Voorbeeld: U heeft al een open positie; een OCO order kan worden gebruikt om een target en stop order te plaatsen. In de onderstaande afbeelding is er een openstaande positie op 16,95€. Een OCO order is gebruikt om een verkoop target limiet order te plaatsen op 17,05 en een verkoop stoploss order op 16,90. Indien 1 van de 2 orders wordt uitgevoerd zal de andere worden geannuleerd.

  • One activeert de anderen (OTO)

Een OTO bestaat uit een hoofdorder en 1 of 2 ondergeschikte orders. Zodra de hoofdorder volledig is uitgevoerd, worden de ondergeschikte orders geplaatst. Het bestaat meestal uit een hoofdorder die een positie opent en een target limiet order en een stoploss order.

Voorbeeld: We maken een strategie bestaande uit een hoofdorder met een limietkoers op 16,85€, een target limiet order op 16,95€ en een stoploss order op 16,80€. Als de hoofdorder wordt uitgevoerd worden de twee ondergeschikte orders geactiveerd en geplaatst.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.