sommaire

Teken tools

Gerelateerde help video's
Tekenen objecten

Hoe tekent u objecten in een grafiek. Er zijn vele veschillende types objecten beschikbaar.

Teken opties en tekenassistent

Hoe gebruikt u de tekenopties en de tekenassistent. Door het activeren van de tekenassistent worden lijnen automatisch aan belangrijke punten gekoppeld zoals open, hoog, laag of slotkoersen.

Deze pagina helpt u om het gebruik van de meest gebruikte tekentools eigen te maken. Er kunnen ook extra tools worden toegevoegd aan de toolbar zoals beschreven in de sectie "Hoofdmenu instellingen".

Tip: Door te klikken op de rechtermuisknop terwijl u een tool gebruikt, annuleert u de laatste actie. Dit is handig als u per ongeluk op een grafiek klikt, terwijl u daarvoor een tool hebt geactiveerd.

A. Cursor Mode (Standaard Modus)

Het icoon komt overeen met de standaard geselecteerde Cursor Mode. Klik met links ergens in de grafiek en houdt deze ingedrukt en beweeg uw muis. De grafiek laat langs de horizontale en verticale assen andere delen van de grafiek zien.

B. Liniaal

Met het icoon tekent u een liniaal op uw grafiek. De liniaal is handig om de afstand tussen 2 punten in de grafiek te meten. Horizontaal meet de liniaal het aantal bars en de verstreken tijd. Verticaal meet het de afstand in tick grootte en in procenten.

C. Maak een Alert

Met het icoon kunt u een Alert maken. Klik op de "Bel" en daarna in de fondsgrafiek waarop u een Alert wilt zetten. Kijk voor meer informatie in de sectie "Alerts maken"

D. Zoomen in de grafiek

Het icoon is de zoom knop. Klik met links op 2 punten in de grafiek. De ruimte tussen deze 2 punten wordt gezoomd. Merk op dat u bij een ingezoomde weergave met de horizontale scrollbar andere perioden kunt zien met dezelfde zoomweergave.

E. Een lijnstuk of een lijn tekenen

Met het icoon kunt u lijnstukken tekenen. Klik met links op de grafiek om het 1e punt van de lijn vast te zetten. Beweeg de muis en klik nog eens om het 2e punt te fixeren. Het lijnstuk wordt automatisch getekend tussen beide punten.

Met het icoon trekt u doorlopende lijnen. De manier waarop u de lijn tekent is hetzelfde als bij het lijnstuk. Klik met links om het begin- en eindpunt van de lijn te bepalen.

Met het icoon kunt u horizontale lijnen tekenen.

Met het icoon kunt u verticale lijnen tekenen.

Tip: Het platform helpt u om nauwkeurige lijnen te trekken met de Teken Assistent.

Ga naar het Hoofdmenu => "Setup" en zorg ervoor dat de optie "Teken Assistent" is aangevinkt. Elke keer als u uw muis zich nabij een specifiek punt in de grafiek bevindt (hoog, slot, open) of nabij een specifiek punt van een indicator (Bollinger, oscillator..), wordt dit punt automatisch het startpunt van uw lijn. De Teken Assistent helpt u ook bij het vinden van het 2e punt van uw lijn.

F. Fibonacci lijnen tekenen

Selecteer het Fibonacci icoon en klik met links op 2 punten in de grafiek om de 2 buitenste punten van de Fibonacci niveaus te bepalen. Horizontale lijnen worden ingetekend op de Fibonacci niveaus 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% en 100% van de trendlijn.

Fibonacci niveaus kunnen worden aangepast via de "Eigenschappen", toegankelijk met het icoon in het Hoofdmenu. De lijnen behouden hun reeds bestaande niveaus, zelfs als u de verticale schaal wijzigt.

G. Tekst typen

Met het icoon kunt u tekst toevoegen aan de grafiek. Klik op het icoon en daarna ergens in de grafiek en typ uw tekst. Een venster opent automatisch waarin u het lettertype, grootte, stijl en kleur kunt aanpassen. Klik op Sluiten om te bevestigen.

U kunt teksten altijd verplaatsen of de inhoud en stijl wijzigen. Zie H en J.

H. Een object verplaatsen

Met kunt u een object in uw grafiek verplaatsen. Klik op het icoon, klik daarna op het te verplaatsen object (wordt getoond in het blauw), beweeg uw muis en klik daarna met links op de nieuwe locatie van het object.

I. Een object kopiëren

Het staat voor 2 parallelle lijnen. Met dit icoon kunt u een kopie maken van elke lijn, maar ook bijv van teksten in uw grafiek. Klik op het icoon, daarna op het te kopiëren object en klik nogmaals om de kopie te plakken op een nieuwe plaats.

J. Instellingen wijzigen van een object

Met het icoon kunt u instellingen wijzigen van een object, zowel van lijnen als van teksten. Klik op het icoon en daarna op het object dat u wilt wijzigen. Een eigenschappen venster opent waarin u de kenmerken van het object kunt wijzigen zoals : stijl, lettertype, grootte en kleur voor tekst, dikte, kleur, stijl en grenzen voor lijnen.

K. Een object verwijderen

Klik eerst op dit icoon en daarna op het object dat u wilt verwijderen (tekst of lijn). Het object zal worden verwijderd.

Merk op dat het object van kleur verandert (lichtblauw) als u met uw muiscursor nabij het object komt. U kunt het object na de kleurverandering direct verwijderen.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.