sommaire

Wizard

Gerelateerde help video's
ProScreener: een eigen marktscan maken

Hoe scant u volledige markten gebaseerd op eigen gekozen criteria.

ProScreener: maak een multi-tijdframe scan

ProScreener scans kunnen meerdere condities bevatten inclusief condities gebaseerd op meerdere tijdframes.

Maak een ProScreener met de Wizard mode

Voordat u start met de Wizard raden wij u aan om een voorbeeld grafiek klaar te zetten die de indicatoren toont waarop u wilt gaan scannen. Het getoonde fonds maakt niet uit, alleen de getoonde indicatoren zijn van belang.

Bijvoorbeeld, open een grafiek en voeg een Moving Average en RSI toe als u een scan wilt maken gebaseerd op deze 2 indicatoren.

Klik eerst op de "ProScreener Beheer" knop in het ProScreener venster, daarna op "Nieuw" en kies de Wizard tab en volgt de onderstaande 3 stappen.

Bepaling van de condities

Klik op de "ProScreener condities" knop om uw scanning condities te bepalen, een nieuw venster opent (zie hieronder)

Klik op "Extra conditie" en beweeg uw muis naar de klaargezette voorbeeld grafiek: klik op het specifieke gedeelte van de grafiek die de indicator toont van uw 1e conditie.

De Wizard detecteert automatisch de getoonde elementen in de grafiek en toont deze in de uitklapmenus.

 • Twee uitklapmenus tonen de indicatoren van de grafiek waarop u heeft geklikt.
 • Een uitklapmenu geeft de instelbare condities aan (bijv: >, =, >=, ...).
 • Een 4e menu biedt de mogelijkheid om te verwijzen naar de waarde van de 2e indicator in de vorige of de huidige periode (om meer geavanceerde criteria te gebruiken, zie de volgende sectie van deze handleiding).

Voorbeeld: Scan voor aandelen met een stijgende Moving Average

Een Moving Average stijgt als de huidige waarde hoger is dan de vorige waarde.

Om dit in te stellen kiezen we "Moving Average" in het 1e menu, het symbool ">" in het 2e menu, daarna opnieuw "Moving Average" en "vorige periode".

Om een scan met meerdere condities te maken, klik op de "Extra conditie" knop en werk verder op dezelfde manier: klik op de grafiek die de indicatoren bevat waarop u wilt scannen.

Een nieuw uitklapmenu verschijnt die de instelling biedt of de markt scan moet voldoen aan alle condities of aan minstens 1 van de condities.

Elke conditie wordt getoond in het linkerdeel van het venster. U kunt een conditie aanpassen of verwijderen door deze met een klik te selecteren en uw aanpassingen te doen of te klikken op "Verwijder conditie".

Maak een multi-tijdframe scan: open een tweede "voorbeeld grafiek" van hetzelfde fonds met een ander tijdsframe dan de 1e voorbeeld grafiek. Klik op "Extra conditie" en beweeg de muis naar de 2e grafiek en klik op een indicator.

De condities ingesteld in deze grafiek hebben alleen betrekking op het tijdframe van de betreffende grafiek.

U kunt ook de video "ProScreener: Scan de markt op meerdere tijdframes" bekijken.

Bepaling van de sortering criteria

Een ProScreener toont tot 50 resultaten; als er meer dan 50 fondsen aan de condities voldoen, worden de resultaten gefilterd volgens bepaalde sortering criteria.

Klik op "Sortering criteria" en een nieuw venster toont drie "indicatoren" die gebruikt kunnen worden als filter en de volgorde van uw resultaten bepalen.

 • De performance sinds de vorige dag
 • De performance sinds de vorige dag (als uw scan op dagbasis actief is, is er geen verschil tussen deze 2 keuzes)
 • De waarde van een indicator van uw keuze. Hierbij kunt u de indicator op dezelfde manier instellen als dat u de bovenstaande condities instelt.

Klik "OK" om terug te gaan naar het Wizard venster.

Genereren van code

Klik Genereer Code om automatisch de code door de Wizard te laten genereren voor het Programmeren venster.

Als u niet bekend bent met het programmeren van code zijn er in dit venster nog wel 3 elementen die u kunt overwegen (zie hieronder)

 • Te scannen lijst: bepaal de markt of de lijst waarop uw scan moet draaien
  U kunt kiezen tussen standaard of eigen lijsten. Als u ProScreener wilt toepassen op een eigen lijst moet u ervoor zorgen dat alle fondsen in deze lijst onderdeel uitmaken van dezelfde markt.
 • Periode selectie: bepaal het tijdframe waarop uw condities moeten worden getest.
  De gekozen periode voor de detectie is belangrijk omdat de condities die u zoekt in een tijdframe kunnen afwijken van een ander tijdframe.
  Als u een multiple-tijdframe scan heeft gemaakt, bevat uw code een TIMEFRAME(DEFAULT). In dat geval zal de geselecteerde "Periode selectie" alleen van toepassing zijn op het tijdframe van de 1e gebruikte "voorbeeld grafiek".
 • Weergave top 50 resultaten: is alleen van toepassing op de sortering criteria. Bij de weergave van de resultaten filtert ProScreener de fondsen op basis van de sortering criteria. U kunt kiezen of u de fondsen wilt weergeven met :
  • hoogste waarden van de sortering criteria
  • laagste waarden van de sortering criteria

Voorbeeld:

Stel uw Proscreener zoekt voor NASDAQ aandelen waarvan het volume hoger is dan 20.000 op dagbasis. Het aantal resultaten zal natuurlijk de 50 overtreffen.

In uw code kunt u het volume bepalen als een sortering criterium en ervoor kiezen om de hoogste 50 waarden van deze sortering te tonen (fondsen met het hoogste volume komen dan eerst) of de laagste 50 waarden. Elk getoond resultaat voldoet eerst aan de condities van de screener en daarna pas aan de sortering.

Klik op "Uitvoeren ProScreener" en uw ProScreener is klaar voor gebruik.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.