sommaire

6 - Gebruik uw systeem voor live trading

Hoe?

 1. Open de grafiek van het instrument waarop u het trading systeem wilt uitvoeren
 2. Kies in deze grafiek het gewenste tijdframe voor de uitvoering van uw trading systeem
 3. Bovenin de grafiek, klik op de knop en daarna de tab "ProBacktest & Automatisch Trading" en kies het systeem die u wilt uitvoeren.
 4. Klik op de knop "Voorbereiden voor automatisch trading" om het systeem naar ProOrder te sturen.
 5. Het ProOrder venster opent. Uw systeem staat in de "Niet lopend" sectie van het ProOrder venster.

Snellere methode - als u bezig bent met de simulatie van het systeem in de ProBacktest module kunt u het systeem slepen vanuit de grafiek naar het ProOrder AutoTrading venster:
In het grafiek venster, klik-links op de "Equity curve" of de titel "ProBacktest - Posities", houd de muisknop ingedrukt en beweeg de cursor naar het ProOrder AutoTrading venster. Als u de muisknop loslaat, verschijnt het systeem in het ProOrder venster in de "Niet lopend" sectie.

Setup ProOrder instellingen

 1. Bovenin het ProOrder venster, klik op de knop om de opties betreffende ProOrder in te stellen.
  • Positie en order status na stoppen van systemen: als een systeem is gestopt, wilt u dan dat ProOrder posities sluit en lopende orders annuleert; of dat deze behouden blijven en u ze zelf handmatig beheert.
  • Stop vanwege aantal orders: kies een limiet voor het maximale aantal orders dat het systeem kan plaatsen. Boven deze limiet wordt het systeem gestopt.
  • Stop vanwege systeem vervaldatum: om veiligheidsredenen hebben alle systemen een gemeenschappelijke geldigheidsdatum, waarna ze worden gestopt. Om deze geldigheidsdatum te verlengen klikt u op "Verleng" in het ProOrder venster. Met de "geldigheidsduur" parameter bepaalt u hoeveel dagen iedere verlenging is.

Als u de instellingen heeft gedaan, klik op het kruis icoon om het instellingen venster te sluiten en ga terug naar ProOrder.

Start uw systeem

 1. In het ProOrder venster, klik de knop van uw trading systeem.
 2. Het nieuwe venster vraagt u om de start van uw automatisch trading systeem te bevestigen. Dit venster herinnert u aan belangrijke informtie:
  • Het instrument en tijdframe waarop het systeem zal worden uitgevoerd
  • De naam van het systeem en de versie (welke overeenkomt met de datum en tijd van verzending naar de ProOrder servers)
  • De code van het trading systeem
  • Voorkeuren die u heeft bepaald in de ProOrder instellingen
  • De uitvoering condities van automatisch trading systemen
 3. Voordat u het systeem kunt starten moet u de parameter "Max positie grootte" bepalen. Dit is de maximale positie grootte die uw systeem mag innemen, ongeacht de condities in de code.
  Voorbeeld :
  • In een van uw systemen op de DAX30 Future heeft u een "Max positie grootte" van 2 contracten ingevoerd.
  • Uw systeem heeft al een long positie (koop) van 1 contract
  • Een nieuwe conditie voldoet in uw systeem en wil 2 extra contracten kopen waardoor u in theorie in totaal 3 contracten zou hebben.
  • Deze conditie zal worden genegeerd omdat u de "Max positie grootte" heeft bepaald op 2 contracten.
 4. Vervolgens klik op de knop

Uw systeem wordt dan getoond in de sectie "Lopend" in het ProOrder venster en knippert om te laten zien dat deze is geactiveerd. De status is veranderd van "Niet lopend" naar "Lopend".

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.