Eerste kennismaking met ProRealTime

Grafieken koppelen

Koppel je grafieken om groepen te maken die hetzelfde instrument, hetzelfde tijdframe of dezelfde historische gegevensperiode weergeven.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.