Trading systemen

Runnen en analyseren van trading systeem backtest

Hoe kunt u een trading systeem backtest runnen en analyseren en de resultaten exporteren.

Trading kan u blootstellen aan risico op verlies groter dan uw stortingen en is alleen geschikt voor ervaren klanten die voldoende financiële middelen hebben om dergelijk risico te dragen. Geen enkele informatie op deze site is beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument.