Trading historie en statistieken

ProCommunity is een trading netwerk waarmee u:

 • PaperTrading posities, orders en portefeuilles kunt delen met uw vrienden direct op de grafieken
 • Een ranking en gedetailleerde rapport krijgt van uw trading performance
 • Inzicht heeft in de trading informatie van de beste anonieme traders in uw ranking

ProRealTime ProCommunity is alleen beschikbaar met PaperTrading informatie in de ProRealTime Software (www.prorealtime.com).

Lees meer over het ProCommunity trading netwerk

Deze pagina laat zien hoe u trading historie, equity curves en gedetailleerde preformance rapporten kunt inzien in ProCommunity, van uzelf of van andere traders.

Trading historie

Als u een grafiek opent van een trader vanuit de ProCommunity tabel worden de vorige trades in de grafiek getoond.

 • ProRealTime geeft aan dat een long positie was geopend
 • ProRealTime geeft aan dat een long positie was gesloten
 • ProRealTime geeft aan dat een short positie was geopend
 • ProRealTime geeft aan dat een short positie was gesloten

Als er meer dan 1 symbool wordt getoond op een bepaalde candlestick betekent het dat er meer dan 1 trade is afgerond tijdens deze tijdsperiode. U kunt een kleiner tijdframe openen om de vorige trades in meer detail te zien.

Equity Curve

Klik op de geel gemarkeerde knop rechtsboven om de Equity Curve en de positie histogram van de trader te tonen.

 • De Equity curve toont het verloop van het startkapitaal van de trader met de winsten/verliezen op trades in dit fonds
 • De Positie histogram toont de grootte en richting van de traders positie (Long, Short of Neutraal)

De Equity curve voor doorlopende futures contracten (voorbeeld: DAX Future - DAXXXXX) houdt rekening met uw trades op het huidige en vorige contracten.

Voorbeeld:

Als het huidige contract Maart is, elke trade op de Maart future en vorige geexpireerde DAX contracten worden dan meegenomen.

Trades op toekomstige expiraties (Juni, September) worden niet meegenomen in de doorlopende future Equity curve.

Als het Maart contract expireert en het Juni contract het nieuwe standaard contract wordt:

 • Elke positie op het Maart contract wordt gesloten
 • Als u al een positie had op het nieuwe Juni contract, wordt vanaf dat moment al uw winst of verlies op deze Juni positie meegenomen in de Equity curve.

Gedetailleerd rapport

Een klik op de knop om de Equity curve te zien opent ook een venster met een gedetailleerd rapport over de resultaten uit trading op dit fonds van de trader. Er zijn 3 tabs:

 • Statistieken geeft een uitgebreid beeld van de trader's performance (netto winst of verlies, aantal winnende en verliezende trades, en nog veel meer)
 • Orders overzicht toont de orderdetails zoals tijd, richting (koop of verkoop), hoeveelheid en koers. Tijden worden getoond in de locale markt tijd (GMT voor forex)
 • Trades overzicht toont de positie details (long of short, looptijd in bars, absolute en relatieve performance, instap- en uitstap datums....)

Als het fonds waar u naar kijkt een doorlopende future is (voorbeeld: DAX future) houdt het gedetailleerde rapport rekening met dezelfde informatie als de bij de Equity curve (zie hierboven)

Opm: Brokerage tarieven worden niet berekend in ProCommunity. Met als gevolg dat ze ook niet meetellen in berekeningen van het gedetailleerde rapport of Equity curve.

Open uw eigen Equity curve & gedetailleerde rapport vanuit de ProCommunity tabel

Voor snelle toegang tot uw eigen Equity curve & gedetailleerde rapport vanuit de ProCommunity tabel:

 • Kies "Mijzelf" in het "Traders" uitklapmenu
 • Klik-rechts op de regel van een fonds en maak uw keuze.

U kunt op dezelfde manier de Equity curve en het gedetailleerde rapport van uw vrienden inzien.